Upravit stránku
  • Popis
    Stavby jsou vystaveny působením vody v různých podobách, ať již se jedná o povrchovou nebo podpovrchovou vodu. Účelem hydroizolace je zamezit škodlivým účinkům vody na jednotlivé části stavby.Vhodně zvolená hydroizolace a její správná realizace má podstatný význam na kvalitu a životnost celé stavební konstrukce.Nejdůležitější hydroizolací je  hydroizolace střechy, dále je to hydroizolace stěn, které rozlišujeme na hydroizolace vnější stěnové konstrukce v nadzemní a podzemní části objektu a hydroizolace stěnové konstrukce vnitřní.
  • Ke stažení
  • Stránky výrobce